Bokningsvillkor för Kulturskolan Stockholm

För Kulturskolans kurser och program finns bokningsvillkor.

Uppdaterade bokningsvillkor för läsår 2023/2024

Kulturskolan har uppdaterade villkor som gäller från 1 augusti 2023.

De nya villkoren är förändrade gällande ångerrätt.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller fram till 14 dagar innan bokad kurs startar. För att säga upp din kursplats utan betalningskrav måste du avboka din plats senast 14 dagar innan start. Om du bokar en kurs som startar inom 14 dagar från köpet, avsäger du dig din ångerrätt. Om du bekräftar köpet av din kursplats accepterar du bokningsvillkoren.

Typ av verksamhet

Kulturskolan är en pedagogisk fritidsverksamhet för dig mellan 6–22 år. Du som fyller 22 år efter höstterminens kursstart kan delta på kurs fram till läsårets slut.

Kulturskolans kort- och lovkurser

Kulturskolan erbjuder kortare kurser under hela året. Dessa kurser har mellan ett till sex kurstillfällen.

Kulturskolans terminskurser

Kulturskolan erbjuder terminskurser med cirka tolv tillfällen, förutsatt att du har påbörjat din kurs vid terminsstart. Om du vill fortsätta har du en kursplats reserverad inför nästa termin.

  • Inför höstterminen måste du tacka ja till din reserverade kursplats för att fortsätta.
  • Inför vårterminen måste du avanmäla om du vill avsluta din kursplats.

Du kan alltid se information om dina bokade kurser i vårt bokningssystem. Det är viktigt att logga in inför varje termin och kontrollera kursinformationen.

Om du vill säga upp din plats

Du säger upp din plats genom att logga in i vårt bokningssystem. Där genomför du en avbokning under fliken ”Avanmälan” i menyraden. Avanmälan måste inkomma via kurssystemet för att vara giltig.

Du måste säga upp din kursplats senast 14 dagar innan kursstart för att inte behöva betala för kursen. Du kan ringa till Kontaktcenter på 08–508 318 70 om du behöver hjälp med din avanmälan.

Faktura och betalning

Kulturskolan skickar faktura inom två månader efter kursstart. Kulturskolan återbetalar eller sänker inte avgiften om du slutar under pågående termin. Det är tyvärr inte möjligt att prova på våra ordinarie kurser, utan påbörjad kurs faktureras.

E-faktura

Elektronisk faktura (e-faktura) kan användas för de flesta återkommande betalningar till Stockholms stad. E-faktura innebär att fakturan skickas direkt till betalarens internetbank och nödvändiga uppgifter blir förifyllda.

Vill du ha e-faktura anmäler du det till din internetbank. Sök efter Stockholms stad. Kontakta din bank om du har frågor kring hur du gör.

Skulle du få en påminnelse på en e-faktura, skickas den ut på papper.

I e-tjänsten Mina sidor kan du se dina fakturor och information om dem.

Avboka plats utan kostnad vid förändring av kurs

Om Kulturskolan ändrar dag, tid, plats, avgift eller skjuter upp kursstarten mer än 14 dagar har du rätt att avboka kursen utan kostnad.

Vid krock med skolschema (grundskola, gymnasium) kommer Kulturskolan att erbjuda annan kurstid. Om ny tid inte kan erbjudas avbokas din plats och fakturan makuleras.

Övriga fall ska prövas och beslutas av kvalitetschefen.

Sjukdom eller skada

Om du på grund av sjukdom eller skada inte kan delta i kursen, kan du säga upp platsen utan avgift. Kopia på läkarintyg ska skickas in till:

Kulturförvaltningen
Kulturskolan Stockholm
Box 8100
163 08 Spånga

Antal lektionstillfällen

Kulturskolans terminskurser omfattar cirka 12 tillfällen per termin. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan till exempel vara lektion eller uppspel. Lektionstillfällen kan ges i både fysisk och digital form och ingen skillnad görs beträffande kursavgiften.

Terminsavgiften är samma oavsett när man anmäler sig till kursen. Det ges alltså ingen rabatt om man anmäler sig till en kurs efter kursstart och börjar i en redan pågående kurs.

Inställda lektionstillfällen

Om Kulturskolan behöver ställa in lektioner meddelas det via sms eller e-post.

Nedsatt avgift

Du som betalare kan ansöka om nedsatt avgift. Nedsatt avgift gäller under ett läsår för både termins- och kortkurser. Nedsatt avgift gäller inte instrumenthyra. Du ansöker om nedsatt avgift vid kursbokningen i kurskatalogen.

Syskonrabatt

Om fler än två syskon deltar betalas endast kursavgift för de två äldsta syskonen.Syskonrabatten gäller inte instrumenthyra eller kortkurser. Observera att kursbokningarna måste göras av samma vårdnadshavare för samtliga barn för att rabatten ska gälla.

Uppdaterad