Kulturskolans kalendarium

Kalendarium

Kommande händelser

  Datum:

  Tid:

  Plats: Södermalm

  Pris: 75–150 kr

  Datum:

  Tid: Tre grupper: 09.30–11.00, 11.30–13.00 och 14.00–15.30

  Plats: Mariebergsgatan 34

  Datum:

  Tid: 13.00–14.30 och 15.30–16.30

  Plats: Husbygårdsskolan, Edvard Griegsgången 26

  Datum:

  Tid: 13.00–14.30 och 15.30–16.30

  Plats: Parkleken Soltunet, Adolf Rudbecks väg/Skogsbacken

  Datum:

  Tid: 13.00–14.30 och 15.30–16.30

  Plats: Parkleken Hinken, Hinderstorpsparken i nordöstra Rinkeby

  Datum:

  Tid: 13.00–14.30 och 15.30–16.30

  Plats: Parkleken Hinken, Hinderstorpsparken i nordöstra Rinkeby

  Datum:

  Tid: 13.00–14.30 och 15.30–16.30

  Plats: Parkleken Erikslund, Elinsborgsbacken 13

  Datum:

  Tid: 13.00–14.30 och 15.30–16.30

  Plats: Parkleken Spånga by, Holmingegränd 12

  Datum:

  Tid: 13.00–14.30 och 15.30–16.30

  Plats: Parkleken Rågdalen (vid fotbollsplan), Bjursätragatan 52