Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna delta i Kulturskolans verksamhet behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att:

  • du ska kunna delta i våra kurser och aktiviteter
  • vi ska kunna ta betalt 
  • samt tipsa dig som går en kurs om att anmäla dig till nästa kursomgång.

Vi dokumenterar även delar av vår verksamhet med film, foto och ljudupptagningar. Vi informerar alltid i förväg om vi gör det.

Om personuppgifter på Kulturskolan

Information som kan identifiera en levande person räknas som en personuppgift. Det kan exempelvis vara ditt namn, personnummer, din postadress eller ett fotografi av dig.

Kulturskolan Stockholm behandlar främst personuppgifter som behövs för att vi ska kunna kontakta dig. Bland annat följande personuppgifter:

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post.

Om du skulle få förhinder och inte kan delta i en kurs på grund av en skada eller sjukdom, kan vi behöva ta del av ett läkarintyg. Efter att vi har tagit del av läkarintyget kommer vi att förstöra vår kopia av intyget.

Har du frågor om personuppgifter?

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill komma i kontakt med kulturförvaltningens dataskyddsombud så kan du göra det via e-post.

E-post: dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Personuppgifter i Stockholms stad

På sidan Personuppgifter och dataskydd i Stockholms stad finns mer information om hur staden hanterar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

På Integritetsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om  dataskyddsförordningen.

Film, foto och ljudupptagningar

Kulturskolans personal och besökare kan fotografera, filma eller spela in ljud. Det gör vi ibland på våra kurser, konserter, föreställningar, workshopar och prova på-verksamhet. Besökare och deltagare blir alltid informerade ifall det är olämpligt att fotografera, filma eller spela in ljud.

Film-, foto- och ljudupptagning som vi spelar in under lektionstid i undervisningssyfte använder vi under kursens gång. Ibland använder vi det även som uppvisning i slutet av kursen. När kursen är slut raderar vi materialet.

Om Kulturskolan vill publicera något material som du medverkar i eller har skapat så ber vi om ditt godkännande först. Du kan tacka nej om du inte vill att det publiceras. Exempel på sådant material kan vara en film som vi vill visa på en webbplats, eller ett fotografi av en tavla som en deltagare har målat som vi vill ha med på en tryckt affisch.

När Kulturskolan publicerar material gör vi det enligt det som dataskyddsförordningen kallar för allmänt intresse. Alltså att det kan vara av intresse för allmänheten att ta del av materialet.

Uppdaterad