Samarbete med skolor

Kulturskolan samverkar med många skolor i Stockholm. Genom att integrera skapande ämnen i undervisningen kan vi tillsammans skapa nya vägar till lärande.

Olika sätt att samarbeta med oss

Hitta rätt verksamhet för din skola

Kulturskolan erbjuder många olika alternativ inom ramen för Skapande skola.

Kontakta Kulturskolans enhetschef i ert område och prata om din skolas behov av skapande verksamhet.

Hur kan Kulturskolan samarbeta med din skola?

Kulturskolan erbjuder utvecklande aktiviteter som gynnar barnen hela livet. Till exempel sång, rörelse, teater, musikal, orkesterspel, värdegrundsarbete, iscensättande av historiska händelser, digitalt berättande och film med Unga berättar.

Vad vill du att vi ska göra på din skola?

Kulturskolan

Stängt just nu
Telefontider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande telefontider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 31 870
E-post
E-post kulturskolan@stockholm.se

Uppdaterad