Dansa utan krav

Genom dans och rörelseglädje kan unga tjejer börja må bättre. Dansa utan krav är ett samarbete mellan Kulturskolan och Region Stockholm.

Antalet tonårstjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär växer. Dansa utan krav är en metod som utformats för att bidra till ökad hälsa för tjejer mellan 13 och 18 år. Vinsterna med metoden är såväl personliga vinster som hälsoekonomiska. Här är danslusten och rörelseglädjen i fokus – en långsiktig investering i ungdomars hälsa.

Grundupplägget bygger på att skolans elevhälsa rekryterar deltagare till dansen. Men det kan även vara en ungdomsmottagning, en fritidsgård eller en BUMM- eller BUP-mottagning. Deltagaren behöver kunna klara av att vara i en gruppaktivitet. Kurserna för tjejerna är gratis.

Du kan ladda ned och skriva ut ett informationsblad för att dela ut till tjejer du möter i din verksamhet.

Dansa utan krav informationsblad (pdf)

Hur går det till?

I förberedelsen inför träffarna med tjejerna samlas representanter från skolans skolhälsovård, berörda fältassistenter och ungdomsmottagningar. Representanterna får möjlighet att testa på metoden. I samråd med fältassistenter, skolsköterskor eller kuratorer blir tjejen rekommenderad en plats i Dansa utan krav.

En grupp om cirka 12 deltagare träffas två gånger i veckan under två terminer. Gruppen jobbar med koreografier inom olika dansgenrer. Dansen utgår från rörelseglädje, men innehåller också bland annat avslappningsmoment och reflektion med fika.

Fokus är på dansen, inte på deltagarnas hälsotillstånd. Dansinstruktörerna är särskilt utbildade i denna metod. Under terminen får varje deltagare även möjlighet till motiverande samtal.

Hela samhället är ju betyg och poäng. Det är så skönt att komma till dansen och släppa allting!

Deltagare, 16 år

Effekter hos deltagarna

Kravlös dans i grupp kombinerar pulshöjande fysisk aktivitet, skapande och rörelseglädje. Dansen ger de unga ett tillfälle att uppleva kroppen på ett positivt sätt. Fokus på de egna problemen minskar, istället växer självtilliten och tillhörighet i gruppen. Resultaten pekar på att deltagarna får en ökad självskattad hälsa samt minskad smärta, trötthet och stress. De får också en minskad användning av smärtstillande medicin.

Ofta får deltagaren en grund till fortsatta positiva levnadsvanor. Insatsen ger tydliga hälsoekonomiska vinster eftersom den är billig i förhållande till vinsterna i livskvalitet. Den kan även ge besparingar inom elevhälsan på grund av färre besök hos skolsköterskan.

Kontakt

Anna Östlund, samordnare Kulturskolan Stockholm
E-post: anna.ostlund@edu.stockholm.se
Telefon: 076-123 18 00

Uppdrag och samarbete

Projektet pågår under hela 2023 och finansieras av utbildningsförvaltningen, Kulturskolan och idrottsförvaltningen. Metoden bygger på vetenskapliga studier som gjorts av Anna Duberg vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro universitet.

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.

Kulturskolan Stockholm samarbetar med Gubbängsskolan, Hökarängsskolan och Farsta grundskola kring Dansa utan krav.

Uppdaterad