Förskoleklassens dans

På Förskoleklassens dans får eleverna på ett lekfullt och kreativt sätt utforska kroppen, musiken och rummet tillsammans med våra erfarna och välutbildade danspedagoger.

Kulturskolan erbjuder alla stadens förskoleklasser att möta några av våra danspedagoger vid tre tillfällen. De två första tillfällena är workshops á 40 minuter där två danspedagoger kommer ut till skolan och dansar med klassen. Under det tredje och sista tillfället dansar alla förskoleklassernas elever, lärare och danspedagogerna tillsammans på skolgården. Ni får även tillgång till digitalt material som inspirerar till dans både innan och efter våra besök.

Det är gratis för er skola att boka Förskoleklassens dans.

Att dansa med sina klasskamrater kan ge eleverna ökad kroppskännedom, glädje och gemenskap.

Vi berör läroplanens centrala innehåll:

  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

När vi kommer till er skola vill vi träffa alla elever i förskoleklass. Vi lägger upp undervisningen så att alla klasser får undervisning separat. Vi undervisar upp till 4 lektioner/grupper per dag.

  • 08.30–09.10 klass 1
  • 09.10–09.50 klass 2
  • 09.50–10.30 klass 3
  • 10.30–11.10 klass 4

Vill din skola vara med?

Vill du veta mer om Förskoleklassens dans? Kontakta oss via e-post.

E-post: forskoleklass.skolsamverkan.kulturskolan@edu.stockholm.se

Uppdaterad