Tvåornas kör

Låt eleverna uppleva sång, rörelser och gemenskap. Kulturskolan bjuder in barn i årskurs två att sjunga i Tvåornas kör. Få besök i klassen av två körpedagoger och lär er specialskrivna sånger.

Dags att anmäla din skola inför läsåret 2024–2025

Anmälan är öppen 1 mars–30 april 2024. Alla skolor som anmäler sitt intresse får besked om plats senast den 10 juni. Länk till anmälan finns i pdf-filen:

Tvåornas kör – information och anmälan (pdf)

I tvåornas kör träffas vi och sjunger specialskrivna, läroplansbaserade låtar. Två körpedagoger besöker klasserna vid fyra tillfällen, antingen på våren eller hösten. Besöken är 40 minuter för varje grupp/klass på skolan och sker under skoltid.

Att delta i Tvåornas kör är gratis.

Vi avslutar Tvåornas kör med en konsert där barnen får sjunga alla sånger som vi övat på för sina närstående. Konserterna sker centralt i Stockholm efter skoltid under eftermiddag eller kväll.

Sånger för Tvåornas kör

Mellan körpedagogernas besök på skolan övar klassen på de nio sångerna. Som stöd finns filmer och sångtexter att titta på.

Tack så hemskt mycket för att vi fick vara med i Tvåornas kör detta år. Eleverna tyckte att det var fantastiskt och vi har sett väldiga framsteg hos vissa inom språket, vilket är så otroligt. Många elever som vanligtvis inte tycker om musik tyckte att detta var superkul, så ämnet som helhet har fått en skjuts av detta.

Carl William Coleman, musiklärare på Enbacksskolan

Kulturskolans och skolans åtagande

För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt har skolan och Kulturskolan åtaganden .

  • Kulturskolans professionella lärare i team om två lärare kommer till den deltagande skolan med tre veckors intervall vid fyra tillfällen för att repetera de nio sånger som ingår i Tvåornas kör.
  • Lärarna får tillgång till sångtexter och filminspelningar av alla Tvåornas kör sångerna via en länk för att enkelt kunna sprida till alla som är med i verksamheten.
  • Vid konserttillfället får barnen en t-shirt med tryck ”Tvåornas kör Kulturskolan Stockholm” som fungerar som scenklädsel. Tröjan får barnen sedan behålla.
  • Skolan delar in barnen i grupper om cirka 20–50 barn, utifrån behov och lokal.
  • Deltagande skola säkerställer att det finns en anpassad lokal att vara i på skolan där barnen i gruppen får plats. Om möjligt en lokal där det finns ett fungerande piano.
  • Klassläraren repeterar sångerna mellan besöken från Kulturskolan med stöd av filmer och texter.
  • Vid lektionstillfällena finns det minst en klasslärare från skolan närvarande.
  • Vid konserttillfället bidrar skolan med minst en lärare per klass som är närvarande före och efter konserten.

Vill din skola vara med?

Anmälan till läsåret 2024–2025 var öppen 1 mars–30 april. Alla skolor som lämnat intresse ska ha fått besked senast den 10 juni.

Tvåornas kör information och anmälan 2024-2025 (pdf)

Vill du veta mer om Tvåornas kör? Kontakta samordnare Agneta Öst.

Telefon: 076-129 22 63
E-post: agneta.ost@edu.stockholm.se

Uppdaterad