Sånger för Tvåornas kör

Sångerna är specialskrivna för Tvåornas kör utifrån läroplanen. Texterna handlar om bland annat planeterna, vokalerna och kroppen.

Vi sjunger totalt nio sånger på både svenska och engelska och avslutar med vår Stockholmslåt. I dokumentet hittar du texter till alla sånger.

Sångtexter tvåornas kör (pdf)

Filmer för att öva på sångerna

Alla sånger finns på film. Det gör det möjligt för skolan att på ett enkelt sätt repetera sångerna i klassen eller på fritids mellan Kulturskolans besök.

Uppdaterad