Stockholms ungdomssymfoniorkester

Stockholms ungdomssymfoniorkester (Suso) är en av Sveriges ledande symfoniorkestrar för dig mellan 13 och 22 år. Orkestern fyller en viktig uppgift inom såväl Kulturskolan Stockholm som i stadens musikliv.

Orkestern musicerar på hög nivå, huvudsakligen inom originalmusik för symfoniorkester. Den består av ungdomar från hela Stockholmsregionen.

En framtid som musiker

Många av orkesterns musiker går på olika musikutbildningar och tänker sig en framtid som musiker. Det har också blivit verklighet för många tidigare Suso-medlemmar.

På så sätt utgör orkestern en språngbräda från ungdomsorkesterlivet till det professionella musiklivet och fyller därför en avgörande funktion för återväxten av svenska orkestermusiker.

Kommande konserter

Kulturskolans orkesterskola/El Sistema och Stockholms ungdomssymfoniorkester bjuder in till en högtidlig konsert.

Ta reda på mer

Se och hör orkestern

Uppdaterad