Om orkestern

Stockholms ungdomssymfoniorkester spelar musik på hög nivå, huvudsakligen inom originalmusik för symfoniorkester. Den består av ungdomar från hela Stockholmsregionen.

Orkestern framträder regelbundet på flera platser varje år. Bland annat i Berwaldhallen och Musikaliska. Till konserterna bjuder orkestern in unga och lovande solister, ofta tidigare medlemmar i orkestern. Under åren Suso framträtt med ett sjuttiotal av Sveriges nu mest framstående musiker.

Under åren har Stockholms ungdomssymfoniorkester turnerat internationellt i Europa men även Kina och Egypten. Många konserter sker även i samarbete med andra orkestrar och körer. 

Sedan augusti 2022 är David Björkman orkesterns dirigent och konstnärlige ledare.

En framtid som musiker

Många av orkesterns musiker går på olika musikutbildningar och tänker sig en framtid som musiker. Det har också blivit verklighet för många tidigare Suso-medlemmar. På så sätt utgör orkestern en språngbräda från ungdomsorkesterlivet till det professionella musiklivet och fyller därför en avgörande funktion för återväxten av svenska orkestermusiker

Kort historik 

Stockholms ungdomssymfoniorkester (Suso) har funnits sedan 1978. Bakom initiativet stod Stockholms kommunala musikskola, numera Kulturskolan Stockholm. Under lång tid hade orkestern en egen abonnemangsserie med fyra konserter per år i Stockholms konserthus. Numera framträder orkestern regelbundet på flera platser varje år.

En av initiativtagarna till att starta orkestern var Wille Sundling, som även var orkesterns konstnärlige ledare och dirigent fram till hösten 2004. År 2005–2022 var Glenn Mossop orkesterns konstnärlige ledare och dirigent.

Orkestern har under årens lopp även haft många pedagogiska ledare. Bland andra Ulla Magnusson (violin), Solveig Saving (cello), Catharina Grunér-Kronqvist (viola), Fredrik Ström (stråk) och Matoula Zachariadou (stråk).

Uppdaterad