Fyrornas teater

På Fyrornas teater får eleverna pröva på olika lekar och övningar där samarbete och kreativitet växlas. Fyrornas teater är gratis för alla stadens skolklasser i årskurs fyra, med eller utan anpassad skolgång.

Klassen får träffa teaterpedagogerna Evelina Sternhoff och Madeleine Holmsten. Tillsammans med dem får klassen göra teaterövningar, improvisationer och lekar vid tre tillfällen på er skola.

Att spela teater i klassen kan ge ökad trivsel och självkänsla. Med fokus på samarbete och kreativitet får eleverna möta ämnet teater. På det tredje avslutande tillfället finns möjlighet för klassen att besöka Kulturskolans närmaste scen för teater.

Varje besök är 50–60 minuter långt.

Kontakta oss via e-post för att boka eller få mer information om Fyrornas teater.

Jag fick för det första se eleverna i ett annat sammanhang än i det ordinarie arbetet under mina lektioner. Jag fick även nya tips och idéer att arbeta vidare med i klassrummet.

Lärare vars klass deltagit i Fyrornas teater

Kontakt

Skolsamverkan

Avvikande öppettider
Pingstdagen 19 maj – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
E-post
E-post skolsamverkan.kulturskolan@edu.stockholm.se

Uppdaterad