Kulturskolans avancerade program i teater

Vill du utvecklas, utmanas och satsa mer på teater? Då kan Kulturskolans avancerade program (KAP) vara något för dig.

Kulturskolans avancerade program i teater är en tre år lång utbildning. Du går med samma grupp under hela utbildningen.

De två första åren fokuserar på fördjupning inom teaterns olika delar i form av bland annat scenframställning, rollanalys, textbearbetning, röst, kroppsmedvetenhet och teaterhistoria. Det tredje året sätter ni upp en föreställning.

Ansök till KAP teater

Undervisning

Som elev på KAP har du undervisning två gånger i veckan. Dels två timmar per vecka i en KAP teatergrupp, dels i en vanlig teatergrupp på Kulturskolan.

I KAP-gruppen har du en huvudlärare i teater, men du får också undervisning av andra teaterpedagoger som gästlärare. Du kan även ha undervisning och repetitioner på helger. Undervisningen ges i någon av Kulturskolans lokaler. 

Som elev på programmet ska du ha hög närvaro samt vara engagerad och aktiv under varje lektion i båda dina grupper.

Utbildningens upplägg

  • År 1: Det första året arbetar vi främst med det fysiska teateruttrycket, improvisation och gruppdynamik. I centrum står frågan ”Vad är teater?”.
  • År 2: Andra året står våra sinnen i fokus. Bland annat jobbar vi med dans, rörelse, scenografi och text. I centrum står frågan ”Hur kan teater ta sig uttryck?”.
  • År 3: Tredje året jobbar vi med produktion och uppsättning av en hel pjäs i större format. I centrum står frågan ”Varför vi gör det vi gör på scenen/sceniskt?”.

Antagningsprov

Anmälan till antagningsprov inför läsår 2024/2025 är stängd.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per termin för Kulturskolans avancerade program.

Pris: 2 800 kronor per termin.

Priset gäller om du bor i Stockholms stad. Bor du i en annan kommun betalar du 3 500 kronor per termin.

För dig som är 10–13 år och senare vill ansöka till Kulturskolans avancerade program i dans finns en förberedande kurs.

Pris: 1 500 kronor per termin.

Priset gäller om du bor i Stockholms stad. Bor du i en annan kommun betalar du 3 500 kronor per termin.

Du kan få en nedsatt avgift, eller helt avgiftsfritt, om ditt hushåll har en låg årsinkomst.

Syskonrabatten gäller från och med det tredje barnet som går på Kulturskolan. Det är viktigt att samma vårdnadshavare står som betalare för alla kurser för att syskonrabatten ska läggas in.

Kulturskolan

Stängt just nu
Telefontider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 31 870
E-post
E-post kulturskolan@stockholm.se

Uppdaterad