Kulturnatt 2024 på Kulturskolan Kungsholmen

Datum:

Tid:

Plats: Mariebergsgatan 34, Kungsholmen

Välkommen till en natt med drömmar och uttryck hos oss, Kulturskolan på Kungsholmen!

Temat för kvällen är Drömmar och uttryck, ett tema som eleverna fritt tolkar genom bild, musik dans och teater. Programmet är skapat med och av Kulturskolans elever med fokus på barn och ungas rätt till inflytande och delaktighet.