Musik

Vill du lära dig att spela ett instrument eller att producera musik? Vill du utveckla din sångröst och sjunga tillsammans med andra? På Kulturskolan finns många kurser inom musik!

På Kulturskolan kan du välja bland ett stort antal instrumentkurser. Du spelar eller sjunger i större eller mindre grupper. Du får lära dig att spela både efter noter och på gehör. Det finns också mixade kurser för yngre barn där instrument kan kombineras med rytmik, teater eller dans.

Vill du utveckla din sångröst finns sångkurser där du arbetar med röst- och kroppskännedom, tonbildning, rytm, puls och övningar med eget skapande. Du kan också komplettera en sångkurs med att sjunga i kör – Kulturskolan har flera körer att välja på.

I mån av plats har du även möjlighet att spela och sjunga i orkestrar, ensembler, storband och rockgrupper på olika nivåer.

Stråkinstrument

Blåsinstrument

Blås och skapa toner med din luft. Blåsinstrument används i många olika typer av musik och är vanliga i olika former av orkestrar.

Stränginstrument

Dragspel, piano och slagverk

DJ och musikproduktion

Sång och kör

Gör mer av din musik

Vill du göra mer än att spela ett instrument? Spela tillsammans med andra eller lär dig teorin bakom.

Kulturskolans avancerade program (KAP)

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans avancerade program i musik.

Behöver du hyra ett instrument?

Du som går en musikkurs i Kulturskolan och inte har ett eget instrument kan hyra ett för 300 kronor per termin.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för att gå en kurs i Kulturskolan. Hur mycket det kostar beror på vilken typ av kurs du går.

En terminskurs är cirka 12 tillfällen. Hur mycket du betalar beror på hur långa lektionerna är och hur många deltagare kursen har. Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök.

  • 30–60 minuter med 2–8 deltagare: 950 kronor
  • 45–60 minuter med 9–24 deltagare: 750 kronor
  • Ensemble: 500 kronor.

Priserna gäller om du bor i Stockholms stad. Bor du i en annan kommun betalar du 3 500 kronor per termin.

Terminsavgiften är alltid samma oavsett när du anmäler dig till kursen. Du betalar alltså inte en lägre avgift om du anmäler dig till och börjar i en redan pågående kurs.

En kortkurs kostar mellan 300 och 500 kronor om du bor i Stockholms stad. Hur mycket du betalar beror på hur många tillfällen kursen är.

Priset gäller om du bor i Stockholms stad. Bor du i en annan kommun betalar du 1 750 kronor per kurs.

  • Avancerade program: 2 800 kronor per termin
  • Förberedande kurs: 1 500 kronor per termin.

Priset gäller om du bor i Stockholms stad. Bor du i en annan kommun betalar du 3 500 kronor per termin.

Du kan få en nedsatt avgift, eller helt avgiftsfritt, om ditt hushåll har en låg årsinkomst.

Syskonrabatten gäller från och med det tredje barnet som går på Kulturskolan. Det är viktigt att samma vårdnadshavare står som betalare för alla kurser för att syskonrabatten ska läggas in.

Kulturskolan

Stängt just nu
Telefontider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 31 870
E-post
E-post kulturskolan@stockholm.se

Uppdaterad