Hyra instrument

Du som går en musikkurs i Kulturskolan och inte har ett eget instrument kan hyra ett.

Behöver du hyra ett instrument ska du prata med din lärare för kursen. Läraren vet vilken typ av instrument som passar just dig och är den som ska skicka in beställningen för vilket instrument som ska hyras.

Att hyra ett instrument kostar 300 kronor per termin.

Utlämning och återlämning

När du kan hämta instrumentet får den person som ska betala hyran ett meddelande via e-post. Du hämtar ut ditt instrument i instrumentförrådets lokaler.

Om du som ska hyra är under 18 år kan en förälder eller annan vårdnadshavare kvittera ut det. Du eller din vårdnadshavare måste visa legitimation vid utlämning av instrument.

Ditt instrument finns kvar att hämta i två veckor.

Du lämnar tillbaka instrumentet i instrumentförrådets lokaler, på samma plats där du hämtade det. Det behöver inte vara en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnar tillbaka instrumentet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad